Installera värmepump i Stockholm

Har du funderat på att installera värmepump i ditt hus i Stockholm? Det finns många fördelar med att installera värmepump istället för andra värmesystem till huset. Värmepumpar är ofta mer energieffektiva än andra system, och blir därför billigare. Trots installationskostnaden går det att spara med värmepump, då ett perpetuellt sparande av energikostnader förr eller senare kommer att vara mer värt. Dessutom får rot-avdrag göras på installationskostnaden. Värmepumpar är också miljövänligare än många andra alternativ.

Det finns några olika typer av värmepumpar att välja mellan, beroende på din situation.

Olika typer av värmepumpar

Den förmodligen mest effektiva värmepumpen kan vara bergvärmepumpen. Den förutsätter dock att det ska finnas berggrund i närheten. Den kostar också mest att installera. Men som du kanske förstår är det värt att räkna på, då effekten på bergvärmepumpen är bättre. Det gör att det i vissa fall fortfarande kan vara mer värt ekonomiskt.

Det näst bästa systemet är förmodligen jordvärmepumpen. Den kan användas när ingen berggrund finns i närheten. Den får, som kanske avslöjas av namnet, sin energi från jorden istället.

Förutom dessa värmepumpar finns också luft-vattenvärmepump. Den utvinner energin från luften utomhus och transfererar den till vatten som förs via en ledning genom huset för uppvärmning.

Det finns även en vanlig luftvärmepump, som också fångar upp energi utomhus, och för in den i form av värme inomhus. Denna värmer inte upp varmvatten, vilket luft-vattenvärmepumpen gör. Den sista varianten kallas frånluftsvärmepump. Den återvinner värme ur ventilationssystemet, och återinför den i huset. Denna är både billig, bidrar med varmvatten och ventilation. Men den behöver ett korrekt utformat ventilationssystem för att den ska passa.

Ingen av de sista alternativen nämnda här ovan bidrar till full uppvärmning av huset. Men de sänker värmekostnaden avsevärt.

Införskaffa en värmepump i Stockholm

När du bestämt dig för att installera en Svensk värmepump stockholm är det viktigt att du vet vilken sort som passar just ditt hus och ditt läge. Det kan du enkelt få reda på genom att kontakta ett bolag som installerar värmepumpar och fråga. Passa då även på att fråga om offerter från olika firmor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *