Pris för markarbete på Tyresö

Om du planerar ett byggprojekt på din tomt på Tyresö är markarbetet en viktig del av förberedelserna. Därför måste markarbetet läggas in i budgeten innan projektet drar igång. Hur stor summa som krävs för att utföra markarbetet är svårt att avgöra. Utan någon vidare kunskap kring hur marken ser ut under markytan är det oerhört svårt för en markentreprenör att avgöra hur mycket markarbetet kan kosta.

Snittpris för markarbete på Tyresö

Genomsnittspriset för markarbete ligger på ungefär 6000 kronor/kvadratmeter. Detta pris inkluderar arbetstimmar och material. Notera att detta inte ger en bra prisbild för mer komplexa markarbeten utan endast en uppskattning för snittpris för markarbete. Kostnaden för Ledande markarbete tyresö kan blir mycket lägre och mycket högre än snittpriset beroende på vilka förutsättningar som finns på plats. I vissa fall kan kostnaden bli så låg som 2000 kronor per kvadratmeter och i vissa fall kan kostnaden uppgå upp mot 10 000 kronor per kvadratmeter.

Vad påverkar kostnaden?

Det är flertal faktorer som påverkar vad kostnaden för markarbete på Tyresö landar på. Vissa faktorer kan påverkas genom diverse åtgärder medan andra faktorer inte kan påverkas. Dina rådande markförhållanden är en tungt vägande faktor för vilket pris du får betala för markarbete på Tyresö. Olika jordmåner kan skilja sig åt och är olika svåra att arbeta med. Om du har stenblock eller berggrund i marken blir markarbetet naturligtvis svårare, vilket kan leda till att kostnaden stiger. Andra faktorer som kan påverka vad kostnaden för markarbete på Tyresö landar på är bortforsling och frakt av schaktmassor och material. Det är denna typ av kostnader som är lätta att glömma bort men är otroligt viktiga att tänka på eftersom de kan påverka slutkostnaden du behöver betala för att utföra markarbete på din tomt. En markentreprenör kan ge dig en prisuppskattning för ditt specifika markarbete. Notera att den prisuppskattningen endast är en uppskattning och ingen garanti på att kostnaden inte överstiger den summan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *